Řešitelé projektu

Vedoucí projektového týmu: Finanční management a administrace projektu
mail prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, Olomouc, CZ-772 00
mail Telefon: 585 634 180
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky PřF UP)
mail E-mail: danuse.nezvalova@upol.cz
mail Mgr. Gabriela Pokorná
Projektový servis UP
Adresa: Šlechtitelů 27, Olomouc–Holice, CZ-783 71
mail Telefon: 585 631 403, 777 119 190
Fax: 585 631 401
mail E-mail: gabriela.pokorna@upol.cz
Ostatní řešitelé (v abecedním pořadí)
mail prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie UHK
Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové, CZ-500 03
mail Telefon: 493 331 164
Fax: 493 331 166
mail E-mail: martin.bilek@uhk.cz
mail doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 50a, Olomouc, CZ-772 00
mail Telefon: 585 634 158
mail E-mail: oldrich.lepil@upol.cz
mail Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, Olomouc, CZ-772 00
mail Telefon: 585 634 103, 728 215 341
Fax: 585 634 253 (Katedra optiky PřF UP)
mail E-mail: lucky.richterek@seznam.cz
mail Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Adresa: 17. listopadu 12, Olomouc, CZ-772 00
mail Telefon: 585 634 645, 604 384 491
mail E-mail: vladimir.vanek@upol.cz