Studijní materiály - tuzemští autoři

ČŠI – Radmila Hýblová

Česká školní inspekce soubor PDF

ŠVP a RVP – Radmila Hýblová

Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy soubor PDF

Modul 1 – Oldřich Lepil

Prezentace k modulu 1A soubor PDF
Prezentace k modulu 1B soubor PDF
Teorie a praxe tvorby výukových materiálů soubor PDF

Modul 3 - Radmila Hýblová

Prezentace k modulu 3 soubor PDF
Školská legislativa soubor PDF
Vzdělávací programy soubor PDF
Školská legislativa – změny předpisů Nové! soubor PDF

Modul 4 - Ondřej Jeřábek, Martin Bílek

Teorie a praxe tvorby didaktických testů soubor PDF

Modul 5 - Danuše Nezvalová

Assessing Science for Understanding soubor PDF

Modul 6 - Danuše Nezvalová, Vincentas Lamanauskas

European Dimension in Science Education soubor PDF