Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Vítejte na stránkách projektu!

Tento projekt s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/07.0074 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah stránek bude průběžně doplňován a aktualizován.

Základní údaje

Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
Zkrácený název projektu: ZVYP
Název projektu anglicky: Improving quality of science teachers training

Datum zahájení projektu: 01.05.2009
Datum ukončení projektu: 01.05.2011

Číslo projektu: CZ.01.07/2.2.00/07.0074
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Partner projektu: Univerzita Hradec Králové

Základní cíle a výstupy (ve formátu PDF): Pdf soubor

Odkazy: www.esfcr.cz, www.msmt.cz

GMK